GEBED VERANDER SAKE

June 17, 2017 Deon Allers 4 comments

GEBED

Kolossense 4:2 Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging.
Soos reeds aangedui is aan die heel begin van hierdie boek in die voorwoord, is enige verhouding, of dit tussen man en vrou, tussen ouer en kind, werkgewer en werknemer is, enige verhouding is gebaseer op kommunikasie. Sonder kommunikasie is enige verhouding dood. Jy wat weergebore is, moet ‘n baie diep verhouding met die Here bou.

Gebed is soos asemhaling. Sonder asemhaling sal jy sterf. Sonder ‘n verhouding met Jesus sal jy net weet van Hom maar jy sal Hom nie ken nie. Elke groot man en vrou van God wat al ooit geleef het, Moses, Elia, Daniël, Simson, Paulus, Petrus en kragtige manne en vroue in hierdie eeu waarin ons lewe was manne en vroue wat ‘n kragtige gebedslewe gehad het.

Jesus het groot kragtige dade gedoen en die dissipels kom na Hom en vra Hom: Lukas 11 : 1 – Here, leer ons bid… Hulle kon maklik vrae vra soos: “Here leer ons hande oplê, Here leer ons om mense te genees, ens.” Maar hulle vra Hom om hulle te leer bid. Ons sien op ‘n tyd spandeer Jesus ‘n hele aand op ‘n berg alleen in gebed tot die Vader, toe dit dag word het Hy van die berg afgestap en Sy dissipels gekies. Vandag wanneer kerke ‘n prediker beroep of leierskap kies sê hulle vir die gemeente dat hulle moet kies wie hulle wil hê. Die Here soek manne en vroue wat sal bid en bid om Sy wil te ken. As Jesus dit nodig geag het om ‘n nag in gebed tot God deur te bring, as Jesus Christus dit nodig geag het om vroeg in die môre op te staan en te gaan bid, hoeveel meer het ek en jy nie nodig om te bid nie?

Deur gebed leer ons die Here ken, ons leer om vir Sy Kosbare Gees sensitief te wees. Ons leer deur gebed wat die wil van die Vader is. Deur gebed kan ons vir ander gelowiges en ongelowiges in die “gaping” staan wat die Here dringend nodig het (Esegiël 22 : 30). Wanneer ons bid ontmoet die hemel die aarde. Wanneer ons bid beweeg die Here. Die Here wou reën stuur, maar Elia moes eers daarvoor gaan bid het (1 Konings 18 : 1 & 42-45). Gebed het nog altyd sake verander, God wou Israel vernietig maar Moses het gebid en die Here het van Sy plan afgesien (Eksodus 32 : 10-14). Hesikia was deur die Woord van die Here tot die dood verklaar, maar Hiskia het homself omgedraai en gebid, en dit het sy lot verander en die Here het gesê dat Hy nog 15 jaar by sy lewe sal voeg (2 Konings 20 : 1-6)

Petrus word tot die dood toe veroordeel en word toegesluit, maar die Woord van die Here sê daar het die hele tyd vir hom gebede opgegaan van die gemeente en ‘n engel van die Here het hom verlos uit die gevangenis sodat hy weer vry was (Hand 12 : 1-8). Paulus en Silas word geslaan en in ‘n blok vasgemaak en in die gevangenis deur ‘n bewaarder bewaak, maar die Woord van God sê dat hulle begin bid en lofliedere tot eer van God gesing het. God stuur ‘n aardbewing om hulle te verlos uit die tronk (Handelinge 16 : 23-26)

Gebed verander sake. Begin bid vir die redding van jou familie, begin bid vir Suid Afrika, jou dorp of stad, jou kerk, gesin en sien hoe die Here begin beweeg.
GEBED VERANDER SAKE!

Lees al die bogenoemde Skrifverwysings in jou Bybel en: Matt 6 : 5-13; Matt 7 : 7-11; 1 Thess 5 : 17;
Efes 6 : 18; Fil 4 : 6; 1 Pet 3 : 12; Jak 4 : 2; Jak 5 : 16

4 Comments on “GEBED VERANDER SAKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *