DOPING IN DIE HEILIGE GEES

June 22, 2017 Deon Allers No comments exist

DOPING IN DIE HEILIGE GEES

Mattheus 3 : 11 Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop
met die Heilige Gees en met vuur.

By wedergeboorte het jy die Heilige Gees ontvang, dit is Hy wie jou gewederbaar het. Maar daar is ‘n tweede gedeelte van die bediening van God se Gees, die Woord noem dit die vervulling of die doping in die Heilige Gees.

Die doping van die Heilige Gees is vir enige iemand wat dit wil ontvang. Net soos wat jy gered is deur geloof, Jesus Christus ontvang het deur geloof, so ontvang jy ook die doping van die Heilige Gees deur geloof. Daar is geen kwalifikasies of kerklike agtergronde wat jy eers moet hê om gedoop te word in God se Gees nie. Jy moet net aan Jesus Christus behoort en glo en sodoende sal jy die doping in die Heilige Gees ontvang.

Die rede hoekom die Here Jesus Christus jou wil doop in Sy Gees is sodat jy ‘n kragtige getuie vir Hom kan wees. Sonder die vervulling of doping van die Heilige Gees is jou getuienis kragteloos. Wanneer jy gedoop word in die Heilige Gees sal jy ‘n kragtige getuie wees vir die Here Jesus Christus met bewyse van tekens en wonders wat volg. Die Heilige Gees van God kan jou in die geestelike gawes begin gebruik soos Hy wil, en selfs jou gebedslewe sal op ‘n nuwe dimensie wees.

In God se Woord is daar een teken gegee hoe jy kan weet as iemand gedoop is in die Heilige Gees, en dit is die spreking in tale. Wanneer God se Gees oor jou kom en jy word vervul of gedoop in God se Gees sal daaruit jou gees ‘n taal, wat onbekend is aan jou, begin vloei. Dit is ‘n ware taal wat nie jy of enige iemand anders verstaan nie, maar net God alleen. Jy kan enige tyd in hierdie taal begin bid. Jy het die beheer om te spreek in hierdie taal en om te stop. Bid baie in tale en sodoende bou jy jouself in die geloof. Al wat jy moet doen om die doping van die Heilige Gees te ontvang is om die Vader te vra om jou te vervul met Sy Gees. Ons sal later meer intensief kyk na spreking in tale.

Studeer hierdie Skrifte verder:
Hand 1 : 5-8; Hand 2 : 1-4; Hand 8 : 14-18; Hand 10 : 44-46; Hand 19 : 1-6; Luk 11 : 13; 1 Kor 14 : 1-2; 1 Kor 14 : 14; 1 Kor 14 : 4; Jud 1 : 20; Efes 6 : 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *